Instagram
in

Utbildning

BAM – Bättre Arbetsmiljö grundutbildning i samarbete med Prevent

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö. Det är dock allas ansvar att bidra till en god arbetsmiljö. Bästa sättet för att få till en samverkan mellan chefer, skyddsombud och alla anställda är kunskap och utbildning.

Under denna 3-dagarsutbildning så kommer vi ge de grundläggande kunskaperna som krävs om lagar, regler, ansvarsfördelningen inom de olika rollerna, samt praktiska övningar för ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen. 

Förutom det rent formella så är det idag klarlagt att en bra arbetsmiljö bidrar till ökad lönsamhet. Vi vet att sjukskrivningar, sjuknärvaro, sjukfrånvaro, stress och risker är stora kostnader. Det går att undvika om man jobbar i samverkan kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Efter utbildningen ska du:

Målgrupp

Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Kurs – digital
Tid: kl:09.00 – 16.00
Pris: 7995kr exkl moms