Instagram
in

HR-KONSULT

I över 15 år har jag jobbat med friskvård, hjälpt företag ta hand om anställda. Är du frisk är du en tillgång, mår du dåligt är du en kostnad. Så att satsa på friska engagerade medarbetare är en framgångsmodell för de flesta företag.

Senaste 2 åren har jag valt att utbilda mig till först HR-koordinater och HR-specialist på SENSUS i Malmö.

Jag är nu redo att hjälpa små och medelstora företag i Skåne med HR-frågor som man inte hinner med så som man önskar.

VI HJÄLPER DIG MED

ARBETSMILJÖ-
FRÅGOR
MEDARBETARE-
UNDERSÖKNINGAR
POLICY
REKRYTERING
VÄRDEGRUNDS-
ARBETE

TRE ENKLA FRÅGOR:

Har du ingen fast och uttalad HR-person i din organisation hamnar ofta ovanstående arbete och uppgifter på redan hårt ansträngd personal. Om det dessutom tvingas göra något man inte behärska fullt ut är oftast förknippat med hög stressnivå.

Ta in någon som kan, och som kan avlasta personalen med det arbete ni vill ha gjort men som kanske inte blir gjort för ingen vill, kan eller har tid att göra det.

Tre enkla frågor som om du inte har ett snabbt och bra svar så är det något som någonstans i den totala omsättning är en kostnad för företaget. Men också en fantastiskt bra möjlighet till att utveckla verksamheten.

Boka ett möte – låt mig lyssna och komma med ett förslag. Sen bestämmer du om ditt företag eller organisationen är redo att göra en förändring till en förbättring.
Vad kostar sjuknärvaron och sjukfrånvaron
på ditt företag?


Hur många personer har ”gått in i väggen”
sista 2 åren? Vad kostade det?


Har alla chefer med personalansvar gått BAM,
SAM och har företaget en bra strategi för det
systematiska arbetsmiljöarbetet?