Instagram
in

Personuppgiftsansvarig är:

Hälsogurun Martin Bach AB, Ängsnyckelvägen 14, 231 31 Trelleborg med organisationsnummer: 556870-8001

Vi på Hälsogurun älskar välmående människor och därför vill vi värna om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter. 

Behandling av personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer från en registrerad ska alltid överensstämma med dataskyddsförordningen och i enlighet med svensk lagstiftning. Vi vill därför med denna integritetspolicy förklara hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

Det är viktigt att du läser igenom och förstår hur vi behandlar personuppgifter. Det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter i samband när du kontaktar oss eller vid köp av produkter och tjänster. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänvisas till en levande fysisk individ. Personuppgifter som direkt kan hänvisas till en individ kan vara namn, e-mailadress och telefonnummer. Personuppgifter som inte direkt kan hänvisas till en individ, men genom att använda sig av kompletterande uppgifter kan även vara en personuppgift, som till exempel IP-nummer.

Vad är en behandling av personuppgift?

Alla personuppgifter som samlas in måste på något sätt behandlas. Det kan ske både på automatiserad väg, såsom i våra IT-system eller i fysiska register, som till exempel fysiska pärmar

Vilka personuppgifter vi samlar in och till vilket ändamål:

ÄndamålRättslig grundPersonuppgifter som behandlasLagringstid
Personuppgifter som behandlas i samband med köp av våra tjänsterAvtalNamn, E-mail, Telefonnummer, Adress, Hälsa2 år (Hälsa endast under avtalets giltighet + 3 månader)
Frågor om våra tjänster och dess uppläggBerättigat intresseNamn, E-mail1 år
NyhetsbrevSamtyckeE-mailTill samtycke återkallas + 1 månad
Referenser på hemsidanSamtyckeBildTill samtycke återkallas + 1 månad

Vart sker behandlingen av dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att alla dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid de tillfällen det inte är möjligt så ser vi alltid till att dina personuppgifter skyddas i enlighet med Dataskyddsförordningen. De tjänster vi använder idag som ligger utanför EU/EES är inom social media och utskick av nyhetsbrev.

Var får vi dina personuppgifter ifrån:

När du kontaktar oss, per telefon, email eller genom hemsidan, så ger du oss de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna ge dig mer information, offerera eller för att utföra en tjänst. 

Vi kan även inhämta personuppgifter från våra samarbetspartners och uppdragsgivare som använder våra tjänster.

Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för vilket ändamål det gäller. 

Dina rättigheter:

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt under gällande lagstiftning. I detta avsnitt förklarar vi dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. För att vi ska kunna tillgodose din förfrågan om dina rättigheter så måste vi säkerställa att det är rätt person som ställer frågan, varför vi måste kunna identifiera dig. Allt för din trygghet.

Rätt till tillgång

Vi är öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan därför begära tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Vi är måna om att vi har korrekta personuppgifter om dig. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga så är din rättighet att få dem rättade. Det kan även vara så att de är ofullständiga och behöver kompletteras.

Rätt till radering

Dina personuppgifter tillhör dig och vi lånar endast dem. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om du anser att de till exempel behandlas olagligt eller de inte längre behövs. Dock så måste vi vid vissa tillfällen fortsätta behandlingen av personuppgifter där det finns andra lagar som kräver det, till exempel bokföringslagen. När det finns andra lagar som tvingar oss att fortsätta behandla dina personuppgifter så har vi inte möjlighet att radera dina uppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Detta innebär att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa ändamål. Detta kan ske i fall den registrerade motsätter sig uppgifternas korrekthet eller om de behandlas olagligt. Behandlingen av dina personuppgifter kommer därför begränsas under tiden som utredningen sker.

Rätt att göra invändning mot viss typ av behandling

I de fall vi använder oss av intresseavvägning, så har du rätt att göra invändning på behandlingen av personuppgifter. I de fall vi anser att vår behandling väger tyngre än den registrerades intresse så kommer vi att fortsätta behandlingen av personuppgifter. I de fall du invänder mot direktmarknadsföring så kommer vi att sluta den behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Vid de tillfällena vår behandling av dina personuppgifter sker på automatiskt vis och med de rättsliga grunderna samtycke eller avtal, så har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format och har även möjligheten att få det överfört direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt så är du välkommen att kontakta oss. Det är även din rättighet att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, för eventuella klagomål hur vi behandlar dina personuppgifter. IMY är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige. 

Vem delar vi personuppgifter med?

Vi respekterar din integritet och kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Vi kommer dock att dela dina personuppgifter i de fall det behövs för att fullfölja avtalet, tex betalningslösningar.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Du ska alltid känna dig trygg att lämna ut dina personuppgifter till oss på Hälsogurun. Vi jobbar aktivt med både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och endast personal och samarbetspartners med rätt behörighet har möjlighet att få tillgång till dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Hälsogurun Martin Bach AB, 0731-82 07 17, martin@halsogurun.se